BuwLOG

Książka miesiąca Biblioteki Austriackiej w BUW – lipiec  2022 / Buch des Monats in der Österreich-Bibliothek Warschau – Juli 2022. Christoph Ransmayr, Der Fallmeister. Eine kurze Geschichte vom Töten

Biblioteka Austriacka w BUW wraz z Instytutem Austriackim w Warszawie mają przyjemność zaprezentować Państwu w ramach projektu „Książka miesiąca” najnowszą powieść kryminalną Christopha Ransmayra pt. Der Fallmeister. Eine kurze Geschichte vom Töten. Książkę, która jest po części dystopią i jednocześnie historią rodzinną rozgrywająca się w Górnej Austrii można wypożyczyć w wersji oryginalnej w Bibliotece Austriackiej w BUW albo w Instytucie Austriackim przy ul. Zielnej 37. Do tej pory powieść nie została przetłumaczona na język polski.

Zdjęcie okładki książki Der Fellmeister, ustawionej na zielonym, szklanym stole, w tle zachód słońca i konstrukcja szklanego dachu BUW.

W spienionych nurtach rzeki tonie motorówka, a w niej ginie pięć osób. Szanowany strażnik śluzy, który mógł zapobiec tej tragedii, znika gdzieś rok później.  Jego syn – ekscentryczny hydrotechnik rozpoczyna prywatne śledztwo. Wyrusza w podróż przez apokaliptyczny świat. Podróż ta zawiedzie go w przeszłość, do zapomnianych dni i do tragicznej miłości.

Omawiany utwór to również poetycka opowieść o wodzie, pełna mitologicznych odniesień, wyrazistych, obrazowych metafor. Tłem akcji jest dystopijny świat, w którym Europa rozpadła się na małe państewka, podzielone na plemiona i klany.

W świecie tym płoną dźwigi portowe w Hamburgu, a ludzie walczą o wodę pitną. Zmiany klimatu zmieniły świat. Morza podniosły się, a ludzkość cofnęła w rozwoju.

W swej najnowszej książce Ransmayr w niezwykły sposób przeplata przyszłość i przeszłość, teraźniejszość i mit, fikcję i rzeczywistość.

To gorzka, pogłębiona krytyka współczesności, na pewno warta uwagi czytelników. Polecamy!

Marcel Reich-Ranicki powiedział kiedyś o autorze, że to Apokaliptyk, który wychwala życie.  Autor – Christoph Ransmayr, urodził się 20 marca 1954 roku w Wels w Górnej Austrii. W latach 1972-1978 studiował filozofię oraz etnologię na Uniwersytecie Wiedeńskim.

W swojej twórczości Ransmayr czerpie inspiracje z licznych podróży oraz wydarzeń historycznych, które wzbogaca o elementy fikcyjne. Jego najbardziej znanym dziełem jest powieść Die letzte Welt z 1988 roku (Ostatni świat 1998, w tłumaczeniu tłum. Jacka St. Burasa), która jest adaptacją Metamorfoz Owidiusza i została wielokrotnie nagrodzona.

Do innych dzieł Ransmayra zaliczamy m. in. Morbus Kitahara z 1995 roku (pol. Morbus Kitahara 2003, tłum. Sława Lisiecka), Der fliegende Berg z 2006 roku (Latająca góra 2007, tłum. Jacek St. Buras), Der Wolfsjäger. Drei polnische Duette we współpracy z Martinem Pollackiem z 2011 roku ( Pogromca wilków. Trzy duety literackie 2012, tłum. Karolina Niedenthal) oraz Cox oder der Lauf der Zeit z 2016 roku ( Cesarski zegarmistrz 2018, tłum. Jacek. St. Buras). W czerwcu 2018 w ramach naszego cyklu prezentowaliśmy książkę Atlas eines ängstlichen Mannes (Atlas lękliwego mężczyzny, tłum. Jacek St. Buras).

Od 1982 r. Christoph Ransmayr poświęcił się wyłącznie pisaniu i mieszka w Wiedniu a także w irlandzkim West Cork.


Die Österreich-Bibliothek in der Universitätsbibliothek Warschau und das Österreich Institut in Warschau freuen sich, Ihnen im Rahmen des Projekts „Buch des Monats“ den neuesten Kriminalroman von Christoph Ransmayr „Der Fallmeister. Eine kurze Geschichte vom Töten“vorzustellen. Das Buch, teils Dystopie und zugleich eine in Oberösterreich angesiedelte Familiengeschichte, kann in der deutschen Originalfassung in der Österreich-Bibliothek der Universität Warschau oder im Österreich Institut in der ul. Zielna 37 ausgeliehen werden. Der Roman wurde bisher noch nicht ins Polnische übersetzt.

In der tosenden Strömung eines Flusses kentert ein Motorboot, fünf Menschen ertrinken. Der „Fallmeister“, ein geachteter Schleusenwärter, der dieses Unglück hätte verhindern können, verschwindet ein Jahr nach der Katastrophe. Sein Sohn, ein exzentrischer Hydrotechniker, nimmt private Ermittlung auf. Er begibt sich auf eine Reise durch eine apokalyptische Welt. Diese Reise führt ihn in eine vergessene Vergangenheit, zu einer tragischen Liebe.

„Der Fallmeister“ ist auch eine poetische Geschichte über das Wasser, voller mythologischer Bezüge, expressiver, bildhafter Metaphern. Hintergrund der Handlung ist eine dystopische Welt, in der Europa, in Stämme und Clans aufgeteilt, in Kleinstaaten zerfallen ist.

In dieser Welt brennen die Kräne im Hamburger Hafen, und die Menschen kämpfen um Trinkwasser. Der Klimawandel hat die Welt verändert. Der Meeresspiegel ist angestiegen, und die Menschheit hat sich zurückentwickelt.

In seinem neuesten Buch verwebt Ransmayr auf ungewöhnliche Weise Zukunft mit Vergangenheit, Gegenwart mit Mythos, Fiktion mit Realität.

Dies ist eine bittere, profunde Kritik der Gegenwart. Eine unbedingt empfehlenswerte Lektüre!

Marcel Reich-Ranicki bezeichnete Ransmayr einmal als „einen Apokalyptiker, der das Leben preist“. Christoph Ransmayr wurde am 20. März 1954 im oberösterreichischen Wels geboren. Von 1972 bis 1978 studierte er Philosophie und Ethnologie an der Universität Wien.

In seinem literarischen Schaffen lässt sich Ransmayr von zahlreichen Reisen und historischen Ereignissen inspirieren, die er durch fiktionale Elemente bereichert. Sein bekanntestes Werk ist der 1988 erschienene und mehrfach ausgezeichnete Roman „Die letzte Welt“ („Ostatni świat“, 1998, übersetzt von Jack St. Buras), eine Adaption von Ovids „Metamorphosen“.

Zu seinen Werken zählen u. a. „Morbus Kitahara“ (1995) („Morbus Kitahara“, 2003, übersetzt von Sława Lisiecka), „Der fliegende Berg“ (2006) („Latająca góra“, übersetzt von Jacek St. Buras), „Der Wolfsjäger. Drei polnische Duette“ (zusammen mit Martin Pollack, 2011) („Pogromca wilków. Trzy duety literackie“, 2012, übersetzt von Karolina Niedenthal) sowie „Cox oder der Lauf der Zeit“ (2016) („Cesarski zegarmistrz, 2018, übersetzt von Jacek St. Buras). Im Juni 2018 haben wir im Rahmen unserer Reihe das Buch „Atlas eines ängstlichen Mannes“ („Atlas lękliwego mężczyzny“, übersetzt von Jacek St. Buras) von Christoph Ransmayr vorgestellt.

Seit 1982 widmet sich Christoph Ransmayr ausschließlich dem Schreiben und lebt in Wien sowie im irischen West Cork.


Michał Dworakowski, Biblioteka Austriacka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.