BuwLOG

Benicjusz Ciepłowski (1928-2020)

15 czerwca 2020 r. z żalem pożegnaliśmy naszego kolegę i mentora, starszego kustosza dyplomowanego, Pana Benicjusz Ciepłowskiego. Mszę św. żałobną sprawowano w kościele parafialnym pw. św. Jana Kantego na Żoliborzu.

Benicjusz Ciepłowski urodził się 23 sierpnia 1928 r. w Łasówce, w powiecie wołkowyskim (obecnie Białoruś). Po II wojnie światowej rodzina Pana Benia przeniosła się do Wałcza. Tam ukończył liceum, stamtąd wyjechał na studia do Lublina wraz ze swym szkolnym kolegą a naszym nieodżałowanym szefem Edwardem Stańczakiem. Po ukończeniu studiów na Wydziale Historii KUL, w 1954 r., podjął pracę w BUW. Pracował w naszej Bibliotece do przejścia na emeryturę w 1993 r. Zawsze pracował w „Czasopismach”, wyjąwszy praktyki w innych oddziałach konieczne do uzyskania awansu. W latach 1964-1993 pełnił funkcję kierownika Sekcji Czasopism Bieżących w Oddziale Opracowania Druków ‒ a potem Wydawnictw ‒ Ciągłych. Zorganizował Sekcję i był jej pierwszym kierownikiem.

Pan Benio zajmował się przez wszystkie lata pracy prenumeratą czasopism zagranicznych dla BUW i bibliotek wydziałowych, a także pracą w Czytelni Czasopism Bieżących.

Cierpliwie i z humorem uczył nas warsztatu czasopiśmiennika. Ze śpiewem na ustach korygował nam błędy. Z wykształcenia był historykiem, z zamiłowania bibliotekarzem, a jego życiową pasją był śpiew. Swoje zamiłowania artystyczne związał z Chórem Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”, z którym, koncertując, zjechał kawał świata.

Pan Ciepłowski w Chórze Harfa. Pan Benio w pierwszym rzędzie, drugi od prawej strony. Źródło: http://www.harfa.waw.pl/index.php/galeria-zdjec/14-chor-filharmonia-2016.html

Zawsze interesował się losami BUW i Oddziału Wydawnictw Ciągłych. Jako emeryt często odwiedzał nas w pracy. Służył radą i dodawał otuchy. Czarnowidztwo było mu obce. Wyolbrzymiane problemy sprowadzał do rozmiarów rzeczywistych, w których można je było kolejno rozsupłać, korzystając z Jego zawodowego doświadczenia. Nie pamiętamy, żeby kiedykolwiek narzekał, nawet podczas choroby. Mało kto wiedział, że coś mu dolega i że to coś jest poważne. Dopóki mógł, wraz z żoną Panią Stanisławą (także bibliotekarką UW) brał udział we wszystkich spotkaniach okolicznościowych, organizowanych przez naszą Bibliotekę.

Przyjaźnie były tym, co przez lata scalało Oddział Wydawnictw Ciągłych. One dały Oddziałowi początek, zapewniając niepowtarzalną, familiarną atmosferę. Pan Benio, dr Edward Stańczak, dr Bronisław Góra – oddziałowa trójca – zawsze wzbudzali sympatię, a teraz gdy zabrakło już ostatniego z Panów –  pozostał żal, poczucie straty i dojmująca nostalgia.

Pan Benicjusz Ciepłowski zmarł 6 czerwca 2020 r. w wieku 91 lat. Spoczął na cmentarzu w Bidzinach, niedaleko Opatowa w woj. Świętokrzyskim.

Niech spoczywa w pokoju.

Ewa Rejmer, Oddział Wydawnictw Ciągłych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.