BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – październik 2019

 

Okładka książki Kreatywność w późnej dorosłości. W tle zdjęcie twarzy starszej kobiety. Całość w odcieniach koloru niebieskiego.B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata

Aldona Małyska, Kreatywność w późnej dorosłości. Narracje seniorów, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2019.

BUW Wolny Dostęp: BF724.85 .C73 M3 2019

Truizmem jest twierdzenie, że żyjemy w starzejącym się społeczeństwie. Można, śladem eskapistów i negacjonistów, faktowi temu zaprzeczać i szokować przypadkowych przechodniów dekoltem do pępka, gdy w tym dekolcie skóra już dawno nie miękka, albo uprawiać zakupowe szaleństwo w dziale młodzieżowym w modnym sklepie odzieżowym, samemu bynajmniej nie będąc tam obiektem nowym. Z drugiej zaś strony można – do czego zachęcamy – przyjrzeć się późnemu etapowi życia człowieka jako pewnemu fenomenowi badawczemu. Kultura popularna brutalnie zepchnęła ludzi w późnej dorosłości na margines, wytwarzając w powszechnej świadomości wymuszoną dychotomię: pozytywnych skojarzeń z młodością, energią, kreatywnością – i negatywnych, stereotypowych, dotyczących starości, ograniczeń fizycznych i mentalnych, choroby, odchodzenia. Tymczasem humanistyczny nurt psychologii i pedagogika kultury dostrzegają wewnętrzne zróżnicowanie subpopulacji osób starszych oraz, nie pomijając wyzwań i deficytów późnego okresu biografii człowieka, zwracają jednocześnie uwagę na jego potencjał. W tym duchu, pracując z ośmioma kobietami i mężczyznami, Aldona Małyska podjęła zagadnienie kreatywności w późnej dorosłości. Twórczość w życiu seniorów została przedstawiona w kontekście indywidualnych zasobów wewnętrznych, pracy zawodowej i codzienności, otoczenia społecznego, a także wartości przyznawanej twórczości i jej ocenie w oczach samych badanych. Publikacja, poza solidnym teoretycznym wprowadzeniem do tematu, zawiera wywiady z seniorami, opatrzone komentarzem oraz, równolegle, obficie cytowane w oryginalnym brzmieniu. Pracę zamyka obszerna bibliografia.


AM C D-F GN700-875 Nauki historyczne 

Bill Bryson, Zaginiony kontynent: podróże po prowincjonalnej Ameryce, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright © 2019.

BUW Wolny Dostęp E169.Z82 B77165 2019

„Prawie nikt nie wyjeżdża z Des Moines”. Bill Bryson tam się urodził. On wyjechał. Po wielu latach wrócił i opisał to i podobne miejsca w USA, od głębokiego Południa po Dziki Zachód. „Zabawny portret współczesnej Ameryki” – jak napisał „Publishers Weekly”.


G-GF Q R-V Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

Antoni Jackowski, Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan, Justyna Liro, Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej,  Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2019.

BUW Wolny Dostęp G80 .J327 2019

Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej autorstwa Antoniego Jackowskiego, Elżbiety Bilskiej-Wodeckiej, Izabeli Sołjan oraz Justyny Liro to pierwsze w międzynarodowej literaturze geograficznej opracowanie prezentujące losy geografii i geografów w latach II wojny światowej. Pozycja przedstawia losy polskich geografów, nie tylko w kontekście badań naukowych, ale również ich codziennych zmagań z okrutnym czasem wojny.
Polscy geografowie stawiali obu okupantom czynny opór walcząc, zarówno jako żołnierze Armii Krajowej, ale i prowadząc szeroką konspiracyjną akcję edukacyjną. W tych ciężkich czasach nie porzucili ani na chwilę badań naukowych, bez względu na warunki, w jakich się znaleźli. Wielu polskich geografów doświadczyło obozów koncentracyjnych, łagrów, więzień.
Wśród ofiar nazistowskiego terroru znaleźli się m. in. dyrektorzy trzech z pięciu istniejących przed wojną uniwersyteckich Instytutów Geograficznych, profesorowie: Jerzy Smoleński (Kraków), Stanisław Pawłowski (Poznań), Stanisław Lencewicz (Warszawa). W Katyniu i w innych miejscach straceń Sowieci zamordowali większość kadry oficersko-geograficznej Wojskowego Instytutu Geograficznego z jego komendantem płk. Jerzym Lewakowskim.
Autorzy książki przywołują też jasne strony polskiej geografii, choćby pierwsze tajne posiedzenie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które odbyło się w Warszawie w 21 kwietnia 1942 r.
W opracowaniu wykorzystano unikatowe archiwalne dokumenty i zdjęcia, często publikowane po raz pierwszy. Pozycję uzupełniono m. in. wykazem geografów walczących w kampanii wrześniowej 1939 r., i wykazem geografów – więźniów obozów koncentracyjnych i jenieckich, łagrów, więzień i zesłań w głąb Rosji.
Jak czytamy we wstępie do monografii, autorzy chcą tą książką spłacić dług wdzięczności wobec naszych Antenatów, wybitnych uczonych i wielkich ludzi, którzy szerzyli w społeczeństwie wiedzę o Polsce i o świecie (…) mimo zagrożeń represjami, śmiercią czy skazaniem na pobyt w obozie koncentracyjnym lub dalekich łagrach .(…).
Okładka książki Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki. na środku okładki kontur granic USA z wpisaną w niego flagą, na dole strzałki różnej wielkości skierowane w stronę konturu, na górze różnej wielkości słowa, takie jak: immigration, border, passport.K J Prawo. Nauki polityczne

Anna Bartnik, Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji: determinanty, interakcje, skutki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

BUW Wolny Dostęp JV6456 .B37 2019

Autorka książki jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce i specjalistką od polityki migracyjnej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dzisiejszy świat jest zbiorem sprzeczności i wyzwań w zakresie procesów migracyjnych, a temat zarządzania migracjami jest szeroko omawiany na arenie międzynarodowej. Dostrzegana jest również potrzeba opracowania długofalowych założeń polityk imigracyjnych. Monografia przedstawia m.in. zagadnienia współczesnych migracji, globalizacji migracji i współczesnej imigracji do USA, a także ekonomiczny aspekt problemu. W książce została również omówiona rola państwa w kształtowaniu migracji i społeczny wymiar migracji. Nie zabrakło również tematu poświęconego bezpieczeństwu jednostki i bezpieczeństwu wewnętrznemu państwa.


Okładka książki Maksymilian Gierymski katalog dzieł zebranych, na niej zbliżenie na podpis malarza na obrazie.M N    Muzyka. Architektura. Sztuki piękne

 

Maksymilian Gierymski (1846-1874) : katalog dzieł zebranych, autorzy tekstów: Aleksandra Krypczyk-De Barra, Elżbieta Zygier, Anna Klisińska-Kopacz, Piotr Frączek ; koncepcja merytoryczna i redakcja naukowa katalogu: Aleksandra Krypczyk-De Barra ; wstęp Andrzej Betlej, Kraków: Muzeum Narodowe, 2019.

 

W OPRACOWANIU

Katalog dzieł zebranych artysty jest zawsze wielkim wydarzeniem naukowym i artystycznym. Muzeum Narodowe w Krakowie wydając katalog Maksymiliana Gierymskiego jako efekt zarówno wystawy prac artysty z 2014 roku i grantu NCN prezentuje czytelnikom niezwykle szczegółowe merytorycznie opracowanie, którego naukowość jest doskonale równoważona w warstwie wizualnej co sprawia, że umieszczona na końcu bibliografia, biogramy malarzy, historyków sztuki i kolekcjonerów, a także szczegółowe informacje dotyczące zidentyfikowanych pigmentów i uwag technologicznych konserwatorów stanowią nienarzucające się uzupełnienie niewątpliwie bardzo cenne w gronie badaczy.
Album jednak przeznaczony jest również dla widza/czytelnika, któremu zaprezentowano możliwość zgłębienia oeuvre artysty w tym także rysunków i szkiców i daje możliwość poznania innych jego obrazów, niż Patrol powstańczy (1872-1873, MNW) obrazów malowanych niewielką paletą barw, przy użyciu nie więcej niż 30 pigmentów, ale w zestawieniu znamionującym własny styl malarski artysty żyjącego tylko 28 lat.
Szczególnie uderzające w jego twórczości malarskiej, artysty funkcjonującego w środowisku monachijskim, wydaje się być nawiązanie do sztuki XVIII wieku zarówno rodzajowych w charakterze jak i batalistycznych prezentujące rokokowy świat myśliwych zatopionych w świetlistym jesiennym pejzażu – a wszystkie te sceny sprawiają wrażenie z lekka odrealnione. Wyjazdy, odpoczynki podczas i powroty z polowania fascynują niezmiennie do dzisiaj niezwykłą umiejętnością syntezy świata ludzi i świata otaczającej go natury.


Okładka książki Przemytnicy książek z Timbuktu", na okładce beduin.A Z Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo

Charlie English, Przemytnicy książek z Timbuktu, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, copyright © 2018.

BUW Wolny Dostęp Z659 .E54165 2018

Historia niezwykłych bibliotekarzy, którzy ocalili dorobek cywilizacji przed dżihadystami i zapomnieniem.
Zagrożeniem dla manuskryptów z Timbuktu nie są jedynie klimat i termity, ale też dżihadyści. Gdy okazało się, że wspaniałe skarby wiekowej cywilizacji mogą zostać zniszczone, Abdel Kader Haïdara wraz z innymi bibliotekarzami podjął się niezwykłej operacji: udało im się potajemnie wywieźć niemal cały zbiór składający się z ponad pół miliona dokumentów – w praktyce ocalili przed zapomnieniem całą cywilizację.
W publikacji równolegle opisana jest historia europejskich i amerykańskich odkrywców, którzy wyruszali do Timbuktu, by spróbować odkryć mityczną stolicę odległego i bogatego afrykańskiego królestwa.
Obydwie te historie splatają się w bogatą i pełną napięć opowieść o współczesnym i dawnym Timbuktu, pomagając pełniej zrozumieć świat, który przypadł nam w spadku.

Recenzje

Przemytnicy książek z Timbuktu


http://opetaniczytaniem.pl/recenzje/przemytnicy-ksiazek-z-timbuktu-charlie-english-wydawnictwo-poznanskie-2018.html
Informacje o książkach przygotowali:

Olga Bazelak, Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Anna Gimlewicz, Tomasz Kasprowicz,  Lilianna Nalewajska – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.