BuwLOG

Czym się je PO PC?

W środku ostatnich wakacji zostały ogłoszone wyniki pierwszego konkursu w poddziałaniu 2.3.2. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wiadomość, że wniosek o dofinansowanie projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” znalazł się na liście zakwalifikowanych do finansowania zastała nas gdzieś między jednym kawałkiem urlopu a drugim. Oprócz projektu przygotowanego przez UW (BUW wspólnie z Działem Sieci Komputerowych UW) w tym – wąskim – gronie znalazły się jeszcze:

 • Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej z projektem „Platforma wiedzy – naukowo-edukacyjny interaktywny portal muzealny Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum”,
 • Muzeum Narodowe w Krakowie z projektem „Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji”,
 • Telewizja Polska S.A. z projektem „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.”


  i – po rozpatrzeniu odwołania –

 • Biblioteka Narodowa z projektem „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”.

Spokojnie zdążyliśmy wrócić z urlopów, zanim cokolwiek się w tej sprawie wydarzyło, bo od ogłoszenia listy zwycięskich projektów do przesłania oficjalnego zawiadomienia do władz UW i wymiany informacji i dokumentów między UW a Centrum Projektów Polska Cyfrowa minęło kilka tygodni. Umowa o dofinansowanie została podpisana 8 października 2016 r.

Dla nas przygoda z projektem zaczęła się w listopadzie 2015 roku od niezobowiązującego spotkania przedstawicieli BUW i DSK UW w gabinecie kierownika Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW. Tak bywa, wcale nierzadko, że duże projekty zaczynają się od niezobowiązujących spotkań. W zasadzie ta pierwsza rozmowa ograniczyła się do wymiany opinii na temat tego, w którą stronę mogą i powinny iść zmiany w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz do ustalenia, że chcemy i powinniśmy współpracować, a projekt nowej biblioteki cyfrowej 1) jest potrzebny na UW, 2) ma szanse w konkursie. Intensywnie pracowaliśmy nad treścią wniosku i studium wykonalności (to ostatnie we współpracy z firmą zewnętrzną) przez styczeń i luty 2016 r. Wniosek w Centrum Projektów Polska Cyfrowa złożyliśmy 29 lutego i czekaliśmy na rezultat.

Co mamy:

 • przyznane dofinansowane ze środków PO PC w kwocie 11 458 245,27 zł; (całkowita wartość projektu to 13 539 224,00 zł, wkład własny – 15,37% wartości projektu – 2 080 978,73 zł pokrywa Uniwersytet Warszawski); dla BUW-u jest to największy jak dotychczas zastrzyk finansowy ze środków zewnętrznych;
 • ukonstytuowany i sprawnie działający Zespół Projektowy, złożony z pracowników BUW i Działu Sieci Komputerowych UW, wspierany przez Kwesturę UW;
 • trzy lata ciężkiej pracy przed sobą.

Co mamy mieć po zakończeniu projektu:

 • zmodernizowaną pracownię digitalizacyjną (nareszcie w pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą, nie rozrzuconych w trzech lokalizacjach, jak dotychczas), wyposażoną w dodatkowy sprzęt (w tym skaner z kołyską, skaner wielkoformatowy, stanowisko do fotografii cyfrowej) i nowe oprogramowanie;
 • zdigitalizowane 60 tys obiektów z szeroko rozumianych zasobów kultury ze zbiorów UW (BUW, biblioteki wydziałowe UW, Muzeum UW);
 • nowe oprogramowanie do prezentowania zdigitalizowanych obiektów.

Co robimy w tej chwili:

 • po rozstrzygnięciu konkursu ofert na projekt modernizacji pomieszczeń pracowni digitalizacyjnej trwa przygotowanie projektu, prace modernizacyjne są przewidziane na 2017 rok;
 • rozpoczęła się procedura zakupów sprzętu komputerowego dla pracowni, oprogramowania systemowego, oprogramowania do obróbki grafiki, środowiska do przetwarzania i przechowywania danych; w tym roku zakupimy też sprzęt do digitalizacji;
 • tworzymy założenia dla nowej biblioteki cyfrowej.

Spodziewamy się, że poza koniecznymi do osiągnięcia w projekcie wskaźnikami, przyniesie on uczelni i BUW-owi także mniej wymierne korzyści:

 • wypracujemy nowe lub ulepszymy istniejące ścieżki współpracy Biblioteki z innymi jednostkami UW działającymi w podobnych obszarach (Dział Sieci Komputerowych UW, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki);
 • zgromadzimy i uporządkujemy dane na temat obiektów kultury w zasobach UW, do uwzględnienia w tym projekcie lub w następnych;
 • zaktualizujemy i zracjonalizujemy wewnętrzne założenia i schematy digitalizacji w BUW.

Grzegorz Kłębek, ORZE,
Anna Wołodko, OPC

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.