BuwLOG

Erasmus+ w Węgierskiej Bibliotece Narodowej

Budynek Węgierskiej Biblioteki Narodowej. Brandon Burke: Hungarian National Library, one of my many meetings this trip. Flickr CC BY-NC-ND 2.0

Budynek Węgierskiej Biblioteki Narodowej. Brandon Burke: Hungarian National Library, one of my many meetings this trip. Flickr CC BY-NC-ND 2.0

W dniach 8-12 maja 2017 r. spędziłam tydzień w Węgierskiej Bibliotece Narodowej w Budapeszcie (w ramach programu Erasmus Mobilność Edukacyjna). Biblioteka nosi imię Ferenca Széchényiego (1754-1820) ‒ fundatora instytucji. Na jej zbiory składa się 4 miliony książek, 400 tys. woluminów czasopism oraz ponad 7 mln jednostek zbiorów specjalnych ‒ wśród nich najstarsze teksty w języku węgierskim w łacińskiej Kronice Ilustrowanej (węg. Képes Krónika),  35 woluminów renesansowej biblioteki króla Macieja Korwina (obiekt wpisany na listę UNESCO Pamięć Świata, WBN pracuje nad odtworzeniem biblioteki w wersji cyfrowej), najstarsza zachowana mapa Węgier ‒ Tabula Hungariae, rękopis hymnu Węgier i węgierskiej pieśni patriotycznej Szózat, kolekcja zbiorów muzycznych z rękopisami Josepha Haydna i tysiące innych.

Moje tygodniowe szkolenie obejmowało szeroko rozumiane sposoby opracowania kolekcji klasztornych w tamtejszym oddziale muzycznym.

Równie interesująca była praca w oddziale rękopisów, gdzie poznałam zasób rękopisów cysterskich.

Wyjazd był także okazją do poznania literatury na temat węgierskich kolekcji klasztornych przechowywanych w innych bibliotekach.

Ewa Hauptman-Fischer, Gabinet Zbiorów Muzycznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.