BuwLOG

Mieczysław Kret (1936–2014)

18 maja zmarł wieloletni pracownik Gabinetu Zbiorów Kartograficznych – mgr Mieczysław Kret.

Urodził się 1 listopada 1936 r. w Rzeszowie i tam zdawał maturę. Studiował filozofię chrześcijańską na Wydziale Filozoficznym KUL, egzamin magisterski zdał w 1965 r.

W latach 1965-1967 pracował w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Rzeszowie jako asystent naukowo-badawczy, w okresie 1967-1970 w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie jako kurator zawodowy i pracownik Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, następnie, w latach 1970-1971 w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie na stanowisku starszego inspektora w Wydziale Zatrudnienia.

W roku 1971 przeniósł się do Warszawy i 1 maja rozpoczął pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej na stanowisku młodszego bibliotekarza w Oddziale Starych Druków. Od 1975 zatrudniony był w Oddziale Rękopisów, wykonując jednocześnie pewne prace w Oddziale Kartografii (udostępnianie obiektów kartograficznych czytelnikom, przeprowadzenie skontrum). Od stycznia 1982 awansował na stanowisko kustosza z jednoczesnym objęciem całkowitej opieki nad zbiorami kartograficznymi. Na stanowisku kierownika Gabinetu Zbiorów Kartograficznych pozostał do czasu przejścia na emeryturę w 2002 r.

P_KRET1

Mieczysław Kret. Fot. archiwum rodzinne

Przez koleżanki i kolegów bibliotekarzy szanowany był za rzetelność w pracy i wielką uczciwość oraz bezkompromisowość w trudnych politycznie latach 80. (brał czynny udział w pracach podziemnej Solidarności).  Godna naśladowania samodyscyplina pozwalała mu zwalczać chorobę trwającą od lat młodości – to chyba dzięki tej wytrwałości dotrwał na stanowisku pracy do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Był miłośnikiem i znawcą ziemi rzeszowskiej, zgromadził ciekawą kolekcję opracowań historycznych i albumów na jej temat.

Był żonaty, miał jedną córkę, cieszył się z czwórki wspaniałych wnucząt.

Pogrzeb Pana Mieczysława, w którym uczestniczyła delegacja naszej Biblioteki, miał miejsce w Radości 21 maja.

Ewa Piskurewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.