BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – grudzień 2020

Okładka książki Codzienność nudy, na niej rudy, przeciągający się kot

B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata

Aleksandra Gordowy, Codzienność nudy: dom jako przestrzeń produktywna i nieproduktywna, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2020.
BUW Wolny Dostęp: BF575.B67 G67 2020

Książka powstała przed pandemiczną rzeczywistością, a zawiera ciekawe spostrzeżenia dotyczące tworzenia i użytkowania przestrzeni prywatnej, domowej, i roli nudy w tym procesie. Pozycja dla intelektualnie wybrednych.

 

 


 

Okładka książki Gabinety i ogrody, na niej kartki z rysunkami kwiatów

AM C D-F GN700-875 Nauki historyczne

Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Gabinety i ogrody: polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania, Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2019.

BUW Wolny Dostęp AM355.5 .J32 2019

Autorka, Aleksandra Jakóbczyk-Gola, analizuje kulturę kolekcji – rolę kolekcjonera, fundatora, zwiedzającego, w jaki sposób tworzono kolekcje, jak je przechowywano i eksponowano. Na podstawie traktatów architektonicznych z XVII w. opisuje, w jaki sposób projektowano  pomieszczenia do przechowywania kolekcji. W książce ukazuje związek gabinetów – rozumianych jako prywatne skarbce i pracownie kolekcjonerów oraz ogrodów botanicznych, gdzie były prezentowane osobliwości przyrody.

 


 

Okładka książki Pojęcie i obowiązywanie prawaK J Prawo. Nauki polityczne

Robert Alexy, Pojęcie i obowiązywanie prawa, przełożył Bogdan Baran, Warszawa : Trybunał Konstytucyjny. Wydawnictwa, 2020.

W opracowaniu

„Główny problem w sporze o pojęcie prawa stanowi relacja prawa i moralności. Mimo trwającej ponad dwa tysiące lat dyskusji nadal konkurują ze sobą dwa główne stanowiska: pozytywistyczne i niepozytywistyczne…” (Rozdział 1 Problem pozytywizmu prawniczego (w:) Robert Alexy, Pojęcie i obowiązywanie prawa, strona 11) Teorie pozytywistyczne narzucają definicje pojęcia prawa, w których nie ma miejsca na elementy związane z moralnością. Wręcz odwrotnie podchodzą do sprawy teorie niepozytywistyczne, które zdecydowanie wiążą prawo z moralnością. Warte podkreślenia jest jednak to, że oba nurty zgadzają się z tezą, że w definicjach o pojęciu prawa nie powinno zabraknąć dwóch elementów: elementu stanowienia zgodnego z przepisami i elementu społecznej skuteczności. Książka z serii Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, Monografie Konstytucyjne jest analizą zagadnienia związanego z pojęciem prawa i została podzielona na rozdziały:

Problem pozytywizmu prawniczego
Pojęcie prawa
Obowiązywanie prawa
Definicja

 


 

Okładka książki Eutoryka. Okładka w kolorze niebieskim.P Język. Literatura

Dorota Korwin-Piotrowska, Eutoryka : rzecz o dobrej (roz)mowie. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

BUW Wolny Dostęp P301.K67 2020

Erystyka to sztuka wygrywania sporów rozumianych jako walka, rywalizacja. Można jednak do sporu podejść inaczej, z nastawieniem na porozumienie. Dla takiego podejścia autorka ukuła termin eutoryka (dobra mowa). Za zachętę do przestudiowania tej pracy niech posłużą tytuły rozdziałów z trzeciej  części zatytułowanej  ”Eutoryka: założenia, konteksty, praktyki”: Wykorzystanie siły słowa (s. 85-87), Metafory ustanawiające dobrą rozmowę (s. 87-91), Horyzont etyczny (s. 91-95), Formy dialogu, dialog jako (wzajemne) formowanie (s. 96-113), Niezgoda i myślenie konstruktywne (s. 114-129), „Dobra rozmowa” – słowa w świetle metaxú: inspiracje (s. 129-139), Działania eutoryczne – eutoryczne ABC (s. 140- 156), Działania eutoryczne – lista zabiegów (s. 156-166).

W zakończeniu monografii czytamy: „Żywię przekonanie, wielokrotnie na kartach tej książki pośrednio wyrażane, że eutoryka jest nam potrzebna. Pokazuje, że język jako sfera pośrednicząca między ludzkimi istotami, jako metaxú, może tworzyć- przerzucane ponad obcością, innością lub nieporozumieniem, nad rozmaitymi przeszkodami i różnicami- transwersale. I że po drugiej stronie muru, jaki oddziela nas od innych […], zazwyczaj jest ktoś, kto na pukanie odpowie- a także, że my sami dla kogoś możemy być tym kimś.” (s.  193).

Tom  zawiera obszerną, interdyscyplinarną literaturę przedmiotu oraz indeksy – osobowy i zabiegów eutorycznych.

 


 

Informacje o książkach przygotowali:

Dorota Bocian, Alina Cywińska, Tomasz Kasprowicz, Lilianna Nalewajska. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.