BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – grudzień 2021

P         Język. Literatura   

Egon Hostovský, Mieszkanie dla cudzoziemca, przełożył Andrzej S. Jagodziński, Sejny: Pogranicze: Ośrodek „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów”, 2021.

BUW Wolny Dostęp PG5038.H67 C59165 2021

„Egon Hostovský (1908-1973) należy do absolutnej czołówki czeskich pisarzy XX wieku, lecz w swoim własnym kraju, a tym bardziej w pozostałych byłych „demoludach”, jest słabo znany. Przez pierwszą część dorosłego życia był emigrantem politycznym, dlatego w Czechosłowacji od początku lat pięćdziesiątych (z wyjątkiem krótkiego okresu 1967-1969) aż do obalenia komunizmu nigdy oficjalnie nie zaistniał jako pisarz.” (Andrzej S. Jagodziński, Pisarz bezdomny, strona 5 (w:) Egon Hostovský, Mieszkanie dla cudzoziemca, 2021).

Książka Mieszkanie dla cudzoziemca to godny polecenia trzymający w napięciu thriller. Inne powieści tego pisarza to m.in.: Zaginiony z 1951 roku, Pacjent o północy z 1959 roku, Wieczór dobroczynny z 1958 roku i Spisek powszechny z 1969 roku.

 


 

 

 

Okładki-Grudzień-2021-Gawędy-starego-leśnikaG-GF Q R-V  Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane      

Włodzimierz Dzieduszycki, Gawędy starego leśnika, Warszawa: Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas, 2021.

BUW Wolny Dostęp QL284 .D96 2021

„Ot, siadł stary w fotelu, zapalił fajeczkę i wspominając dawne czasy, gdy mu siły pozwalały współżyć z przyrodą, opowiada.

Ale jeśli potrafię tymi opowiadaniami wzbudzić choćby w jednym Czytelniku wzmożone zainteresowanie, gorętsze uczucie, szczersze umiłowanie naszej przyrody, będę sowicie wynagrodzony.” (Od Autora, strona 17)

Autor książki Włodzimierz Dzieduszycki (1885-1971) pochodził z zasłużonego dla nauki rodu kresowej arystokracji i pasjonował się florą i fauną.

To kolejne wydanie tej fascynującej lektury, którą z całą pewnością można nazwać popularyzatorką wiedzy o przyrodzie i nauczycielką wrażliwości na naturę. Wyjątkowymi bohaterami gawęd Włodzimierza Dzieduszyckiego są: Szerszeń, Pluszcz, Strzyżyk-woleoczko, Dudek, Kukułka, Kruk, Gawron, Zaganiacz, Wydra, Perkoz, Chomik, Jeż, Dzik, Świstak, Renifer, Leming.

Książka jest fantastycznym źródłem informacji o epoce i środowisku, w którym żył rozkochany w przyrodzie Włodzimierz Dzieduszycki, a także historiami o naszych braciach mniejszych.

 


 

 

 

Okładki-Grudzień-2021-Media-w-erze-cyfrowejK J      Prawo. Nauki polityczne

Media w erze cyfrowej: wyzwania i zagrożenia, Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.

BUW Wolny Dostęp K4240.M44 2021

Prawo mediów obejmuje prawo prasowe, prawo autorskie, prawo reklamy, prawo Internetu, a także zagadnienia związane z usługami radiowymi i audiowizualnymi. Książka autorstwa wielu cenionych ekspertów jest zbiorem artykułów poświęconych mediom w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój nowych technologii we współczesnym świecie generuje liczne zagrożenia dla bezpiecznego funkcjonowania mediów i samych użytkowników mediów. A problematyka ochrony dzieci w sieci jest nieustająco dyskutowana w różnych środowiskach i stanowi ważny temat badawczy. Tym samym, na uwagę zasługuje tekst Karola Kościńskiego „Ewolucja europejskich regulacji służących ochronie małoletnich przed dostępem do treści audiowizualnych szkodliwych dla ich rozwoju”, a także tekst Filipa Radoniewicza „Zwalczanie nielegalnych treści w Internecie – aspekty wybrane”.

W opracowaniu znalazło się również miejsce na zagadnienia dotyczące:

– mowy nienawiści w kontekście wolności wypowiedzi,

– reklamy w Internecie w odniesieniu do prywatnej sfery życia człowieka,

– dezinformacji w przekazach medialnych,

– danych osobowych w mediach społecznościowych,

– bezpieczeństwa w sieci.

 Książka skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką prawną mediów w erze informacyjnej.

 


 

 

 

Okładki-Grudzień-2021-Jak-wychować-raperaH GN1-673 GR-GV Nauki społeczne. Antropologia

Marcin Matczak, Jak wychować rapera: bezradnik, Kraków: Wydawnictwo Znak, 2021.

BUW Wolny Dostęp HQ769 .M38 2021

Bohaterem książki jest Tata Marcin i Syn Michał. Marcin jest profesorem, a Michał jest raperem. Lektura jest opowieścią o relacji ojciec-syn. Miała być również poradnikiem, ale w związku z tym, że życie uczy nas, aby się nie wymądrzać, poradnikiem nie jest. Jest za to przepięknym zaproszeniem do rozmowy między pokoleniami.

„Ta książka powstała, ponieważ pewne szacowne wydawnictwo zaproponowało, żebym napisał dzieło o tym, jak wychować dobrego obywatela. Byłoby ono zapewne znakomite, z jedną poważną wadą: nikt by go nie przeczytał, bo byłoby przeraźliwie nudne. Pomyślałem więc, że napiszę książkę o tym, jak wychować rapera. W tym zakresie mam chociaż pewne osobiste doświadczenie. Ostatecznie książka o tym, jak wychować rapera, jest o tym, jak wychować obywatela. Ma być odważny i mówić prawdę, nawet jeśli głos mu drży.” (Przedmowa, strona 9).

 


 

 

 

Okładki-Grudzień-2021-Sztuka-idzie-na-wolnośćM N     Muzyka. Architektura. Sztuki piękne  

Sztuka idzie na wolność: sztuka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej i Węgierskiej Republice Ludowej w latach osiemdziesiątych XX wieku = Art breaks free: art in the Polish People’s Republic, Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian People’s Republic in the 1980s, pod redakcją Igora Wójcika, Wrocław: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 2020.

BUW Wolny Dostęp NX571.P6 S964 2020

Książka napisana w języku polskim i angielskim stanowi kompendium wiedzy o niezależnej działalności artystycznej u schyłku komunistycznego reżimu w państwach znanych pod wspólną nazwą „czwórka wyszehradzka”. Różnorodnym działaniom artystów z tamtego okresu przeświecała jedna wyjątkowa idea: Idea wolności. I to właśnie ta idea stała się wartością nadrzędną twórców. Wszystkie dzieła z tamtego okresu są przejawem pragnień o życiu niewymuszonym, a także próbą buntu i sprzeciwu wobec totalitarnej władzy. A co warto podkreślić, to właśnie prawo artysty do suwerennej myśli i niczym nieskrępowanej kreacji artystycznej jest gwarancją wolności każdego człowieka.

Sztuka idzie na wolność jest rzetelnym dokumentem zawierającym materiał ikonograficzny, ilustracyjny i tekstowy.

 


 

 

 

Informacje o książkach przygotowała:

Dorota Bocian – Oddział Opracowania Zbiorów.

Propozycje tytułów książek przesłali:

Pracownicy Sekcji KBK – Oddział Opracowania Zbiorów.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.