BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – luty 2023

Okładki-Luty-2023-Zapytaj-filozofaB L     Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata       

Ian Olasov, Zapytaj filozofa: wszystkie pytania, które chcieliście zadać, przełożył Maciej Miłkowski, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, copyright © 2022.

BUW Wolny Dostęp B68 .O43165 2022

Dzieci lubią zadawać pytania. Tych pytań jest tak dużo, że dorośli mają czasem tego dosyć. A czy dorośli lubią zadawać pytania? Książka Wydawnictwa Poznańskiego zdaje się na to pytanie odpowiadać… Ian Olasov jest filozofem i zależy mu na tym, żeby filozofia odpowiadała na potrzeby zwykłych ludzi. Dlatego też, podjął się wyzwania i zaczął rozmawiać z chętnymi do zadawania pytań.

 

„Spotkałem się – na kilka sekund lub na kilka godzin – z tysiącami dziwnych, przyjaznych, nieznośnych, ciekawskich, samotnych, niestabilnych, pełnych energii lub mądrych ludzi należących do wszelkich możliwych kategorii demograficznych. Za każdym razem pojawiały się nowe pytania, nowe pomysły, nowe opowieści.” (Ian Olasov, Zapytaj filozofa: wszystkie pytania, które chcieliście zadać, Poznań: 2022, strona 11.).  

 

Książka „Zapytaj filozofa” jest pokaźnym zbiorem intersujących pytań i równie interesujących odpowiedzi. Oto jedno z nich:

„Czym jest miłość?”

„Miłość jest więc między innymi skłonnością do doczuwania określonych rzeczy wobec pewnej osoby w określonych okolicznościach.” (Ian Olasov, Zapytaj filozofa: wszystkie pytania, które chcieliście zadać, Poznań: 2022, strona 115.).

 

Są i inne pytania i inne odpowiedzi… Na przykład takie: „Czy żelki smakują tak samo ludziom, którzy je lubią, jak tym, którzy ich nie lubią?” Podpowiem tylko, że wyjaśnienia dotyczące tego zagadnienia znajdą Państwo na stronie 205 rekomendowanej książki.  

 


 

 

Okładki-Luty-2023-Odzyskany-śmietnikAM C D-F GN700-875        Nauki historyczne

Włodzimierz Mędrzecki, Odzyskany śmietnik: jak radziliśmy sobie z niepodległością w II Rzeczypospolitej, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2022.

BUW Wolny Dostęp DK4400 .M44 2022

1918 rok. Odrodzenie państwa polskiego. Na uroczyste obchody odzyskania przez Polskę niepodległości trzeba było poczekać kilka lat. Informacja o tym, że akurat 11 listopada będzie dniem wyróżnionym i dniem wolnym od pracy ukazała się w specjalnym okólniku wydanym na początku listopada 1926 roku. Pod decyzją o ustanowieniu nowego i najważniejszego święta państwowego podpisał się sam Prezes Rady Ministrów Józef Piłsudski, któremu bardzo zależało na tym, aby ta wyjątkowa data utrwaliła się w pamięci społeczeństwa polskiego. Jednak dopiero 23 kwietnia 1937 roku na mocy uchwały sejmowej dzień 11 listopada stał się oficjalnie  Świętem Niepodległości.

„Odzyskany śmietnik” jest piękną opowieścią o naszej ojczyźnie, która podnosi się z kolan po latach niewoli i podejmuje się niezwykle trudnego zadania. Jak naprawdę wyglądał bardzo skomplikowany proces budowy Drugiej Rzeczypospolitej? Z jakimi problemami borykali się nasi rodacy podczas wędrówki ku lepszemu jutru? O tym wszystkim przeczytają Państwo w książce Włodzimierza Mędrzeckiego, historyka i antropologa kultury związanego z UW. Zapraszam do niezwykłej lektury o faktach burzliwego dwudziestolecia międzywojennego.

 

„Osłabienie, a w końcu likwidacja podziału na Polskę nowoczesną i posttradycyjną oraz budowa wspólnej ojczyzny dla wszystkich obywateli były najważniejszym, historycznym zadaniem Drugiej Rzeczypopsolitej. Wymagały tytanicznej pracy, i to nie jednego pokolenia, determinacji i ogromnego kapitału. Listę przeszkód stojących na drodze do tego celu przedłużać można w nieskończoność.” (Włodzimierz Mędrzecki, Odzyskany śmietnik: jak radziliśmy sobie z niepodległością w II Rzeczypospolitej, Kraków: 2022, strona 197.).

 


 

 

 

Okładki-Luty-2023-Przeznaczenie-naturyG-GF Q R-V  Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane      

Michael J. Denton, Przeznaczenie natury: co prawa biologii mówią o naszym miejscu we Wszechświecie, przekład Aleksander Gomola, Warszawa: Fundacja En Arche, 2022.

BUW Wolny Dostęp QH325 .D46165 2022

„Zwierzęta, zarówno duże, jak i małe, muszą się poruszać. Kręgowce mają cztery kończyny, a owady- sześć. Czy tę różnicę można wyjaśnić odmienną wielkością jednych i drugich? Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Owad, ze względu na swe niewielkie rozmiary, jest narażony na utratę stabilności spowodowaną podmuchami powietrza. Sześć odnóży oznacza, że nawet przy szybkim chodzie owad może w każdym momencie oderwać od podłoża tylko trzy z nich. Z obliczeń wynika, że to ryzyko utraty stabilności jest bardzo duże i owad mający tylko cztery odnóża byłby poważnie upośledzony.” (Michael J. Denton, Przeznaczenie natury: co prawa biologii mówią o naszym miejscu we Wszechświecie, Warszawa: 2022, strona 431.).

 

Autor książki jest zwolennikiem tzw. koncepcji inteligentnego projektu, która zakłada istnienie siły sprawczej mającej na nas szczególny wpływ. M.J. Denton jest również biochemikiem, czyli zna się na wszelakich przemianach chemicznych zachodzących w organizmach żywych. Zna się również na tym co fizycznie istnieje wokół nas, czyli na Wszechświecie zwanym również kosmosem. A skoro mowa o Wszechświecie, to zastanawiali się Państwo nad tym, czy oprócz homo sapiens istnieje w kosmosie jakieś inne inteligentne życie? A może człowiek jest szczytowym osiągnięciem natury? Może nasza Ziemia jest jedną z wielu takich Ziem? Opasła i fascynująca księga M.J.Dentona jest próbą odpowiedzi na te pytania. Ale nie tylko. To doniosłe dla wielu dzieło z zakresu biologii i filozofii przyrody dowodzi również, że Wszechświat w fenomenalny sposób jest zestrojony z istnieniem życia na Ziemi.

To lektura, która zainteresuje wszystkich bez wyjątku. Bo dzięki niej przekonamy się na nowo, że życie na Ziemi jest wyjątkowe i godne zachwytów.  

 

„Skoro organizmy żywe składają się przede wszystkim z wody, płynie z tego wniosek, że o ich masie decyduje w dużym stopniu właśnie jej gęstość. Gdyby woda miała kilkakrotnie większą gęstość, to wtedy maksymalny rozmiar dużych organizmów lądowych na planecie wielkości Ziemi stanowiłby ułamek tego, jaki obserwujemy obecnie. W takiej sytuacji nie pojawiłyby się wyprostowane, dwunożne hominidy o budowie podobnej do naszego gatunku Homo sapiens – ponieważ ich ciężar uniemożliwiałby pionizację ciała.” (Michael J. Denton, Przeznaczenie natury: co prawa biologii mówią o naszym miejscu we Wszechświecie, Warszawa: 2022, strona 79.).

 


 

 

Okładki-Luty-2023-Media-społecznościowe-w-postępowaniu-karnymK J      Prawo. Nauki polityczne

Media społecznościowe w postępowaniu karnym, redakcja naukowa Paweł Waszkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo INP PAN, 2022.

BUW Wolny Dostęp KKP4709.E4 M43 2022

Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez mediów społecznościowych. Social media są obecne w naszej codzienności, a liczba ich użytkowników stale rośnie. Z danych wynika, że w styczniu 2019 roku z internetowych i mobilnych komunikatorów korzystało 3,48 mld osób, a już w styczniu 2022 roku aż 4,62 mld osób. Ale media społecznościowe to nie tylko komunikacja. To także rozrywka, zakupy, dostęp do informacji i w dużej mierze działalność społeczna i polityczna. Przyjazna architektura Internetu sprawia, że coraz dłużej „przesiadujemy” w wirtualnym świecie. To natomiast zachęca sprawców czynów niedozwolonych do większej aktywności. Zaś organy ścigania nie ustają w wysiłkach i non stop pracują nad innowacyjnymi sposobami zapobiegania zagrożeniom, które czyhają na nas w cyberprzestrzeni.

Książka pod redakcją Pawła Waszkiewicza to wynik badań użytkowania mediów społecznościowych w postępowaniu karnym.

 

„Wyniki badań aktowych potwierdzają istnienie dwóch grup sprawców, to jest profesjonalnych i spontanicznych. Widać to zwłaszcza na przykładzie występowania przez sprawców pod swoimi prawdziwymi danymi osobowymi. Wykorzystywanie mediów społecznościowych w działaniach niezgodnych z przepisami prawa może mieć źródło w przekonaniu o anonimowości wśród grupy nieprofesjonalnych sprawców. Znaczna część sprawców – w przypadku niektórych kwalifikacji prawnych ponad połowa – nie podjęła żadnych prób ukrycia swojej tożsamości.” (Media społecznościowe w postępowaniu karnym, Warszawa: 2022, strona 15.).

 


 

 

Okładki-Luty-2023-Biedni-w-bogatym-krajuH GN1-673 GR-GV Nauki społeczne. Antropologia

Nicholas D. Kristof i Sheryl WuDunn, Biedni w bogatym kraju: przebudzenie z amerykańskiego snu, przełożyła Anna Gralak, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2022.

BUW Wolny Dostęp HC110.P6 K75165 2022

Bohaterami książki są obywatele amerykańscy, którzy budzą się z American Dream i próbują przetrwać w kraju pełnym nierówności społecznych.

Małżeństwo Nicholas D. Kristof i Sheryl WuDunn są dziennikarzami, którzy wyruszyli w podróż po Stanach Zjednoczonych po to, aby rozmawiać z Amerykanami o ich bolączkach dnia codziennego: bezrobociu, uzależnieniach, marazmie, rozpadzie rodziny, ubóstwie, bezdomności… To książka nie tylko o dorosłych, którzy nie radzą sobie w życiu. To także książka o zaniedbywanych dzieciach, które pozostawione bez opieki tracą grunt pod nogami i idą często w ślady swoich pogubionych i nierzadko uzależnionych rodziców.

 

„Wymowne i żenujące jest to, że Stany Zjednoczone przez lata były jedynym krajem na świecie oprócz Somalii i Sudanu Południowego, który nie ratyfikował Konwencji o prawach dziecka. To się już zmieniło: teraz Stany Zjednoczone są jedynym narodem, który nie zadał sobie trudu, żeby ją ratyfikować. Może to tylko symboliczny gest, lecz oto coś głęboko prawdziwego: dzieci stanowią prawie jedną trzecią Amerykanów żyjących w ubóstwie i co noc około stu piętnastu tysięcy tych dzieci nie ma domu w najpotężniejszym kraju na świecie.” (strona 267.).

 

Ludzkie dramaty opisane w książce obnażają niedoskonałość polityki społecznej USA i uwidoczniają potrzebę zmian. Przykładowo, z badań wynika, że na 146 krajów, Stany Zjednoczone są na 41 miejscu pod względem śmiertelności dzieci, na 44 miejscu pod względem dostępu do czystej wody pitnej, na 57 miejscu pod względem bezpieczeństwa osobistego i na przykład na 37 miejscu pod względem zapisów do szkół średnich… Natomiast Nicholas D. Kristof i Sheryl WuDunn świadomi erozji społecznej własnego kraju mają gotowe rozwiązania na to, jak można byłoby żyć lepiej i godniej. I o tym wszystkim przeczytają Państwo w tym wyjątkowym dokumencie o bolesnej pobudce z amerykańskiego snu.

 


 

 

 

Informacje o książkach przygotowała:

Dorota Bocian – Oddział Opracowania Zbiorów.

Propozycje tytułów książek we współpracy z Dorotą Bocian przesłali:

Pracownicy Sekcji KBK – Oddział Opracowania Zbiorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.