BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – styczeń 2022

Okładki-Styczeń-2022-Nasz-biedny-FiediaP         Język. Literatura   

Sylwia Frołow, Nasz biedny Fiedia: Kobiety i Dostojewski, Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2021.

BUW Wolny Dostęp PG3328 .Z43 F76 2021

Dostojewski nie umiał żyć bez kobiet. I choć w jego twórczości kobiety stanowiły tło, to w realnym życiu były bohaterkami pierwszego planu. A ta książka jest historią kobiet, które stały się jego źródłem życia.

Kobieta jest zawsze taką, jaką sami pragniemy ją ukształtować” – notował w zapiskach do Zbrodni i kary. Co to oznacza? W przypadku Dostojewskiego to, że każda z jego kobiet, ze świata realnego i literackiego, jest niczym lustro, w którym zobaczyć można samego pisarza. A więc: „Pokaż mi swoją kobietę, a powiem ci, kim jesteś”.

(Ze wstępu, strona 6.) 

– Myśli pani – zapytał Dostojewski – że mogę jeszcze się ożenić? Kto za mnie zgodzi się wyjść za mąż? A jeśli już, to jaką żonę mam wybrać: mądrą czy dobrą?

– Oczywiście mądrą.

– Nie, jeśli już będę mógł wybierać, to wezmę dobrą, aby mi współczuła i kochała mnie.

( Pierwsze wrażenia (w:) Sylwia Frołow, Nasz biedny Fiedia: Kobiety i Dostojewski, Wołowiec, 2021, strona 189.)

 


 

Okładka książki Szkoły, do których chce się chodzić, na niej dziewczyna udająca grę na trąbce.B L     Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata       

Maria Hawranek, Szkoły, do których chce się chodzić (są bliżej, niż myślisz), Kraków: Znak Litera Nova, 2021.

BUW Wolny Dostęp LB1027 .H38 2021

Maria Hawranek jest autorką reportaży i wywiadów dotyczących edukacji. Ta książka jest przewodnikiem, który pokazuje przyjazne szkoły. I te prywatne i publiczne, i nawet te domowe. Aby znaleźć takie szkoły autorka podróżowała po całej Polsce. Szkoły, do których chce się chodzić pomagają kreować szczęśliwe dzieciństwo i mają ogromny wpływ na dorosłe życie swoich uczniów.

To jest książka dla tych, którzy czują, że tradycyjny model szkoły ich przytłacza, uwiera, męczy i nie wspiera w harmonijnym rozwoju tak, jak mógłby i powinien. Dla dzieci, które mają dość nadmiaru sprawdzianów i prac domowych, i dla rodziców, którzy nie chcą być nadzorcami swoich pociech.

(ze wstępu, strona 7.)

 


 

Okładka książki niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami, na pomarańczowym tle czarno-białe zdjęcia mężczyzn grających na instrumentach dętych.AM C D-F GN700-875        Nauki historyczne

Piotr Majewski, Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami: Protektorat Czech i Moraw, 1939-1945, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2021.

BUW Wolny Dostęp DB2206 .M34 2021

Fotografia wykonana przed południem 15 marca 1939 roku w Pradze należy do najbardziej ikonicznych obrazów pierwszej połowy XX wieku. Niemiecki samochód rozpoznawczy jedzie ulicą miasta, które jeszcze kilkanaście godzin wcześniej było stolicą państwa zwanego Czechosłowacją. Prawdopodobnie poprzedza główne siły jednej z dywizji Wehrmachtu uczestniczących w zajmowaniu Czech i Moraw…

(Muszę powiedzieć, że zrobiłem to elegancko (w:) Piotr Majewski, Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami: Protektorat Czech i Moraw, 1939-1945, 2021, Warszawa, 2021, strona 7.)

Tę słynną fotografię wjazdu wojsk niemieckich do Pragi można zobaczyć na stronie 8 książki Piotra Majewskiego, historyka dziejów najnowszych.

Ta fenomenalna literatura, którą Państwu polecam, oparta na rzetelnych źródłach jest smutną opowieścią o życiu pod okupacją niemiecką, jest relacją o zgładzie czeskich Żydów, a także historią o kolaboracji.

 


 

Okładka książki Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym.K J      Prawo. Nauki polityczne

Blanka Julita Stefańska, Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym, Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.

BUW Wolny Dostęp KJC8178 .S74 2021

Usiłowanie popełnienia przestępstwa nie występowało w pierwotnych ustawodawstwach, gdyż odpowiedzialność karną wiązano ze skutkiem przestępnym, uznając, że w wypadku gdy sprawca próbował dokonać przestępstwo, lecz do niego nie doszło, czyn taki był obojętny z punktu widzenia istniejącego porządku prawnego.

(Rozdział I: Kształtowanie się instytucji usiłowania (w:) Blanka Julita Stefańska, Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym, Warszawa, 2021, strona 31.)

W polskim kodeksie karnym z 1997 roku usiłowanie oznacza:  

Art.  13.  [Usiłowanie. Udolność i nieudolność]

  • 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.
  • 2. Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego.

Natomiast

Artykuł 16 ust. 3 hiszp. k.k. stanowi, że „jeżeli w czynie uczestniczy kilka podmiotów, nie podlega odpowiedzialności karnej ten lub ci, którzy odstąpią od zaczętego już wykonywania oraz uniemożliwią lub próbują uniemożliwić w sposób poważny, stanowczy i zdecydowany dokonanie, niezależnie od odpowiedzialności, do jakiej mogą być pociągnięci za wykonane czynności, jeżeli stanowią one inne przestępstwo.

(Rozdział I: Kształtowanie się instytucji usiłowania  (w:) Blanka Julita Stefańska, Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym, Warszawa, 2021, strona 92.)

Celem książki jest prezentacja istoty usiłowania, rodzaje usiłowania, a także zagadnienia związane z karalnością usiłowania w polskim i hiszpańskim prawie karnym.

 


 

H GN1-673 GR-GV Nauki społeczne. Antropologia

Agnieszka Krzemińska, Dawniej ludzie żyli w brudzie: kiedy i dlaczego zaczęliśmy o siebie dbać?, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, copyright © 2021.

BUW Wolny Dostęp GT2845 .K79 2021         

Są dwa sposoby na oczyszczanie skóry – za pomocą wody oraz pary. Zresztą w wielu zaawansowanych cywilizacjach woda łączona była z poddaniem ciała intensywnemu poceniu i zeskrobywaniem z niego warstwy potu oraz tłuszczu, co głęboko oczyszczało pory i pobudzało krążenie. Dla rozwoju kultury higieny dostępność i umiejętność dostarczania wody miały decydujące znaczenie. Pierwszą cywilizacją, która skanalizowała swoje miasta, był nie Egipt czy państwo Sumerów, tylko kultura Harappa w Indiach, która kwitła od końca IV tysiąclecia do 1900 roku p.n.e.

(Kanalizacja – cywilizacja (w:) Agnieszka Krzemińska, Dawniej ludzie żyli w brudzie, Poznań 2021, strona 47.)

Książka Agnieszki Krzemińskiej przenosi nas w zadziwiający świat kultury higieny naszych przodków. I udowadnia nam, że od dawien dawna jesteśmy nie tylko homo economicus, homo ludens i homo viator, ale także lub przede wszystkim homo higienicus.

 


 

Informacje o książkach przygotowała:

Dorota Bocian – Oddział Opracowania Zbiorów.

Propozycje tytułów książek przesłali:

Pracownicy Sekcji KBK – Oddział Opracowania Zbiorów. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.