BuwLOG

Platforma Polskich Publikacji Naukowych

Podczas tegorocznych Warszawskich Targów Książki odbyła się prezentacja projektu Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego, który nazwano Platforma Polskich Publikacji Naukowych.

Projekt PPPN ma na celu udostępnienie w modelu otwartego dostępu, w sposób zgodny ze światowymi standardami, znacznej części bieżących polskich publikacji naukowych.

Docelowo na platformie ma się znaleźć 90 000 artykułów naukowych (wraz z metadanymi) z ponad 1000 polskich czasopism naukowych. 25 000 z tych artykułów objętych zostanie otwartymi licencjami, ze wskazaniem na licencje Creative Commons. Na zasób platformy mają się składać:

  • zasoby Biblioteki Nauki,
  • 30 000 artykułów naukowych rocznie (z 1000 tytułów czasopism) deponowanych przez wydawców polskich,
  • 540 książek naukowych (XML, EPUB, MOBI, PDF-tekstowy) deponowanych przez wydawców polskich.

Dane mają być wprowadzane na platformę poprzez:

  • eksport/import metadanych z innych platform cyfrowych: (POLindex, PBN, SCOPUS, Web of Science, DOAJ, CEEOL,
  • Open Journal System OJS) lub
  • marker – zaznaczanie odpowiednich pól w tekście publikacji lub
  • formularz artykułu, książki, rozdziału.

Ciekawą opcją jest wprowadzanie danych przez tzw. marker. Po wprowadzeniu do bazy pliku z publikacją zaznaczamy za pomocą narzędzia odpowiednie fragmenty tekstu, a edytor dopasowuje metadane do pól formularza publikacji.

Zdaniem pomysłodawców projektu dzięki przystąpieniu do platformy wydawcy zyskają bardzo dobrą widoczność w internecie (np. Google Scholar). Platforma będzie wyposażona w funkcje, które ułatwią zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m. in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index).

ICM planuje, że platforma ma służyć nie tylko przechowywaniu i udostępnianiu objętych nim zasobów (pełnych treści artykułów i książek), ale również służyć do zarządzania zasobami platformy (np. eksportu do popularnych formatów i platform jak POL-Index czy ORCiD).

Projekt ma być zakończony w 2021 roku, ale pomysłodawcy chcą uruchomić jego pierwszą wersję już w 2020.

Maja Bogajczyk, Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.