BuwLOG

Pretekst pierwszy: Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze

Literatura to najlepszy pretekst do rozmowy. Wychodząc z tego założenia, w BUW rozpoczęliśmy cykl spotkań, podczas których zaproszeni goście – pisarki, naukowcy, uczestnicy na widowni – otwarcie rozmawiają o książkach i o sprawach niełatwych, o problemach i trudnościach, ale też o formach wzajemnej pomocy i sile wspólnoty, choćby tej naszej – uniwersyteckiej. Na otwierającym cykl październikowym spotkaniu Anna Wołodko, dyrektorka BUW, odpowiedziała na pytanie, którego na głos nikt nie zadał, ale z pewnością wybrzmiewało w wielu głowach – po co to robimy? Organizujemy te spotkania, zachęcamy do czytania i rozmowy, ponieważ zależy nam na dobrostanie naszej wspólnoty. Przez bibliotekę na Dobrej przewija się dziennie tysiące osób, oferujemy nasze zbiory i usługi na najwyższym możliwym poziomie, ale chcemy też być miejscem, gdzie można realizować potrzeby inne niż naukowe i edukacyjne, np. potrzeby bezpieczeństwa, szacunku i samorealizacji. Czując się bezpiecznie w danym środowisku, wiesz, że uzyskasz pomoc, gdy będziesz jej potrzebował/potrzebowała i dowiesz się też, jak takiej pomocy udzielić.

Widok na scenę z pięcioma prelegentkami i fragment widowni.
Pierwsze spotkanie z cyklu „Pre/teksty. Spotkania biblioterapeutyczne”. 19 października 2022 r.

Spotkania z cyklu „Pre/teksty” pomyślane są jako wstęp do biblioterapii. Dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak, wykładowczyni na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, członkini Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, wskazała, czym jest biblioterapia i dlaczego większość działań w kierunku poszukiwania w literaturze rozwiązań trudnych sytuacji czy problemów ma znamiona biblioterapii, nawet gdy nie są to działania stricte terapeutyczne. Człowiek jest wrażliwy na słowo, poszukuje identyfikacji z bohaterem literackim, w czasie lektury odczuwa różne stany emocjonalne, przyswaja wartości, jakie niesie ze sobą tekst, przeżywa zmianę. To siła książki, którą warto wykorzystywać do pomagania sobie i innym w przeżywaniu trudności i szukaniu dróg wyjścia.

Okładka książki "Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze" Justyny Sucheckiej na tle sceny i pustych krzeseł.
Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze, Justyna Suchecka. W.A.B. 2022

Kanwą pierwszego spotkania była książka Justyny Sucheckiej „Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze” (W.A.B. 2022, w BUW: RC466 .S83). Idealnie wpisała się w pilotażowy odcinek serii spotkań, ponieważ w sposób przekrojowy dotyka wielu problemów ze zdrowiem psychicznym. Autorka, dziennikarka specjalizująca się w temacie edukacji, przeprowadziła rozmowy z osobami, które zajmują się pomocą psychologiczną bądź same doświadczały lub doświadczają chorób i zaburzeń psychicznych. Rozmówcy Justyny Sucheckiej nie mówią, że wszystko będzie dobrze, albo że inni mają gorzej. Wskazują za to, gdzie szukać pomocy w kryzysie i jak dbać o siebie i swoich bliskich. Książka adresowana jest do osób młodych, którzy w dzisiejszej szkole nie uzyskują tak potrzebnego wsparcia. Wydawca wskazuje: „152 godziny rocznie na język polski, 38 godzin na zajęcia z wychowawcą, 76 godzin na lekcje religii. Na zdrowie psychiczne – okrągłe zero.” System oświaty nie edukuje i nie dba o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. A anoreksja i bulimia, depresja, ataki paniki, ADHD, schizofrenia, myśli samobójcze i stres po prostu są: w szkołach, w rodzinach, na podwórku, w życiu.

Scena z pięcioma prelegentkami.
Od lewej: Anna Karczewska, dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak, Justyna Suchecka,
dr n. med. Anna Parnowska, dr Anna Cybulko.

W spotkaniu, obok Justyny Sucheckiej – autorki omawianej książki, dr hab. Agnieszki Chamery-Nowak – ekspertki od biblioterapii, wzięły udział również: dr Anna Cybulko, pełniąca funkcję ombudsmana na Uniwersytecie Warszawskim, i dr n. med. Anna Parnowska z Centrum Pomocy Psychologicznej UW. Wszystkie spotkania w ramach cyklu „Pre/teksty” prowadzi Anna Karczewska, dziennikarka kulturalna, promotorka kultury i czytania.

Spotkanie zostało sfilmowane i można je obejrzeń na kanale YouTube BUW: Pre/teksty 1

W książkach można znaleźć wszystko: wiedzę, oczarowanie, rozrywkę, ale też radę, pocieszenie i zrozumienie. Czytajmy więc.

Kamila Krzyżanowska, Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.