BuwLOG

Muzyka polska na Ukrainie – z akcentem BUWowskim

W dniach od 27 kwietnia  do 3 maja 2017 we Lwowie i Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk), w ramach XIII Festiwalu „Sacrum Non Profanum” miała miejsce impreza artystyczna, będąca wspólnym przedsięwzięciem strony polskiej i ukraińskiej: Polska muzyka naszych czasów na Ukrainie – Karol Szymanowski i Wojciech Kilar. Podczas cyklu koncertów, jakie miały miejsce w Konserwatorium i Filharmonii Lwowskiej, a także we Lwowskiej Archikatedrze można było posłuchać utworów kompozytorów polskich z akcentem położonym na twórczość dwóch twórców związanych z ziemią ukraińską – Karola Szymanowskiego i Wojciecha Kilara, którym Festiwal ten był poświęcony.

Festiwal rozpoczął się w Muzeum Sztuki Przykarpackiej w Stanisławowie wernisażem wystawy planszowej Karol Szymanowski. Życie i twórczość autorstwa Elżbiety Jasińskiej-Jędrosz (27 kwietnia), przygotowanej w roku 2007 przez BUW. Wystawa ta, wielokrotnie eksponowana w kraju i za granicą, po raz pierwszy trafiła na Ukrainę, a jej peregrynacja będzie trwała – pojedzie najpierw do Kijowa, a następnie do Elizawetgradu (obecnie Kropywnycki) i innych miejscowości związanych z Szymanowskim. Eksponowano też wystawę fotograficzną poświęconą Kilarowi: Teraz, teraz, teraz  i…amen. Jej autor (także autor filmu o kompozytorze) Zdzisław Sowiński należał do grona przyjaciół Kilara. Wystawę można było obejrzeć 28 kwietnia w Muzeum Historycznym we Lwowie. Wszystkie wydarzenia Festiwalu znajdowały swoje odbicie w miejscowej prasie i telewizji.

Festiwal „Sacrum Non Profanum”, którego głównym organizatorem od lat jest Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów ACADEMIA odbywał się pod patronatem m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego i Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego. Po stronie ukraińskiej współtworzyło go Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz inne instytucje kulturalne Ukrainy.

 

Elżbieta Jasińska-Jędrosz, Gabinet Zbiorów Muzycznych

Zdjęcia: Andrzej Leusz, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.