BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – luty 2018

P Język. Literatura

Agata Hącia, Co robi język za zębami? : poprawna polszczyzna dla najmłodszych, il. Maciej Szymanowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

BUW Wolny Dostęp PG6095.H33 2017

„Jest to książka rodzinna, przyjacielska i koleżeńska. Może jednak życzliwie spojrzą na nią i ci, którzy wolą poznawać polszczyznę sami.” – pisze we „Wstępie” autorka. Już to zachęca do zajrzenia do środka. A tam mamy: zestaw ćwiczeń, które każdemu ułatwią głośne mówienie bez zadyszki i wymawianie jakże trudnych polskich głosek, łamańce językowe (przy okazji warto wziąć sobie do serca: „Częstsi uczestnicy uczt czują często czczycę.” (s. 43), zadania, zagadki etc. Niektóre rozdziały dotyczą znaczenia słów, inne etymologii, frazeologii, słowotwórstwa, etykiety językowej. Nie brakuje gramatyki (ale jak podanej!). Na stronie 238 czytamy: „Do potakiwania nie nadają się słowa *dokładnie ani *dokładnie tak. Bo dokładnie można coś narysować, policzyć albo zrobić, ale nie przytaknąć.” Na stronie 240: ”Ten, kto bardzo lubi mówić, to gaduła. Jak myślisz – czy gaduła lubi też rozmawiać?”
Gdyby ktoś chciał zapisać wielojęzyczny koncert kociej muzyki lub jakikolwiek inny z udziałem zwierząt, ma do dyspozycji odpowiedni materiał leksykalny w trzynastu językach nie wyłączając łaciny. Nawet osoba świetnie mówiąca po polsku znajdzie w tej książce coś dla siebie. Nie mówiąc o nauczycielach i rodzicach, którzy mają do takiej biegłości doprowadzić.B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata 

Szymon Hołownia, Instrukcja obsługi solniczki. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2017

BUW Wolny Dostęp BR115.C5 H65 2017

Bohaterami zbioru felietonów Szymona Hołowni są ludzie. Ludzie ze wszystkimi swoimi uśmiechami i zgryzotami. Książka prezentuje misjonarzy, bezdomnych, księży, a nawet ministra… Jeśli ktoś poszukuje miłości, znajdzie ją w Instrukcji obsługi solniczki.


AM C D-F GN700-875 Nauki historyczne

Grzegorz Wójcik, Wielki słownik rodzin warszawskich. Parafia Jazdów-Przedmieście, cyrkuł VI 1802-1826. Konstancin-Jeziorna: Officina Gregoriana, 2017

BUW Wolny Dostęp CT1231.W37 W64 2017

Podstawę źródłową wydawnictwa stanowią księgi metrykalne oraz akta stanu cywilnego – opracowanie w uporządkowany sposób (według parafii i nazwisk) podaje informacje o osobach, które w latach 1802-1826 mieszkały w parafii Jazdów-Przedmieście, cyrkuł VI w Warszawie. To cenne źródło dla historyków i niezastąpione narzędzie dla genealogów i varsavianistów.
T. 1, A-I
T. 2, J-N
T. 3, O-Ś
T. 4, T-Ż, Rodziny żydowskie, indeks nazwisk
Ponadto na stronie http://www.slownikrodzinwarszawskich.pl/do-pobrania.html można bezpłatnie pobrać materiały dodatkowe: Tabele statystyczne dotyczące mieszkańców wsi parafii Jazdów w latach 1802-1826; Małe odkrycia – ciekawostki dotyczące kilku osób, w tym m.in. Marcella Bacciarellego oraz Numerację nieruchomości w cyrkule VI w 1819 r.


G-GF Q R-V Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

Jürgen Thorwald, Dawna medycyna, jej tajemnice i potęga. Egipt, Babilonia, Indie, Chiny, Meksyk, Peru, przełożyli Albin Bandurski, Janina Sczaniecka. Kraków: cop. Wydawnictwo Literackie, 2017

BUW Wolny Dostęp R135.T5165 2017

Jürgen Thorwald po raz kolejny serwuje nam fascynującą opowieść o historii medycyny. Z reporterską precyzją ukazuje kunszt antycznych lekarzy, pierwsze próby leczenia ran, skomplikowanych zabiegów chirurgicznych czy amputacji. Już bowiem na długo przed Hipokratesem znano metody leczenia zaćmy czy stosowano, znane nam dziś, zioła lecznicze.
Przegląd medycyny pięciu starożytnych kultur pióra Thorwalda, dzięki żywemu językowi i ciekawej narracji czyta się jak wciągający kryminał.
Książka, przepełniona erudycją i podziwem dla dawnych kultur, została uzupełniona bogatą bibliografią do poszczególnych krajów podzieloną na pozycje pokazujące tło historyczne i kulturowe oraz na ogólne i szczegółowe opracowania z historii medycyny.K J Prawo. Nauki polityczne

Tomasz Czech, Kredyt konsumencki: Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018

BUW Wolny Dostęp KKP955.5.C65 A3 2018

Komentarz stanowi szeroko pojętą analizę przepisów z zakresu kredytowania konsumenckiego. Książka prezentuje praktyczne wskazówki dotyczące stosowania komentowanych przepisów w obrocie gospodarczym, a także bogate orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


H GN1-673 GR-GV Nauki społeczne. Antropologia

Mariola Bieńko, Anna Kwak, Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Wciąż jeszcze w gnieździe rodzinnym? Socjologiczne spojrzenie na młodych dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017

BUW Wolny Dostęp HQ799.8.P6 B55 2017

Dylematy młodych ludzi w obliczu dorosłości. Książka omawia zjawisko zarówno „gniazdowania” jak i opuszczania domu rodzinnego. Dostarcza informacji na temat sposobów realizowania życia osobistego i wyzwań stojących przed młodym dorosłym człowiekiem.


M N Muzyka. Architektura. Sztuki piękne

Ornament i dekoracja dzieła sztuki : studia z historii sztuki, pod redakcją Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej, Agaty Dworzak i Andrzeja Betleja, Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2015

BUW Wolny Dostęp NK1164 .O76 2015

Publikacja jest pokłosiem 63. sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, która odbyła się w 2014 roku. A była to sesja wyjątkowa, gdyż wiązała się z jubileuszem Stowarzyszenia, obchodzącego wówczas 80. rocznicę swojego istnienia. Organizatorami wydarzenia byli krakowski Oddział SHS, Instytut Historii Sztuki UJ oraz Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII. Tematem sesji jak i powstałej później publikacji był ornament i dekoracja dzieła sztuki, temat raczej nieczęsto obecny na sesjach i konferencjach środowiska historyków sztuki. Tom składa się z kilkudziesięciu artykułów-referatów, wygłoszonych podczas krakowskich obrad. Rozważane są w nich zagadnienia genezy, teorii, przemian formalnych i symboliki ornamentu. Publikacja jest też dobrym wprowadzeniem do zapoznania nas z dziejami ornamentu, począwszy od antyku, poprzez średniowiecze i renesans, aż do czasów współczesnych. Jest bogato ilustrowana, zawiera streszczenia w języku angielskim oraz indeks osób.A Z Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo

Tekst – tożsamość – twórca : rozważania o humanistyce współczesnej : eseje i rozprawy doktorantów Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, koncepcja seminarium i opieka merytoryczna nad tomem: Alina Nowicka-Jeżowa ; redakcja Ewa Niedziałek, Krzysztof Usakiewicz, Izabela Wiencek ; [redakcja naukowa: Alina Nowicka-Jeżowa, Maciej Abramowicz, Małgorzata Borowska, Hieronim Grala, Maria Kalinowska, Ewa Łukaszyk, Jolanta Sujecka]. Warszawa : Wydział Artes Liberales, 2017

BUW Wolny Dostęp AZ103 .T45 2017

Eseje i rozprawy zawarte w publikacji stanowią pokłosie seminarium „Tradycje i nowe drogi humanistyki współczesnej”, prowadzonego w Instytucie i na Wydziale „Artes Liberales” w latach 2014-2016 pod kierunkiem prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej, z udziałem profesorów Wydziału. Skierowane do doktorantów seminarium miało na celu przedstawienie głównych nurtów humanistyki współczesnej oraz podjęcia debaty o potencjałach dawnych i nowych metod badawczych. Służyło ożywieniu refleksji metodologicznej, szczególnie w obszarach interdyscyplinarnych, i doskonaleniu umiejętności poszukiwania i wdrażania metodologii adekwatnej do przedmiotu studiów.
Teksty włączone do publikacji zostały ułożone według klucza, który najtrafniej oddaje ich zakres tematyczny. Namysł nad relacją między tekstem, tożsamością i twórcą można odnaleźć we wszystkich esejach, chociaż każdy z autorów odmiennie określił punkt wyjściowy swoich rozważań. Zróżnicowanie to odzwierciedlają podział publikacji na trzy rozdziały: Tekst – Tożsamość – Twórca. Uniwersalny charakter przyjętego klucza pozwala jednocześnie na odnalezienie ważnej przestrzeni komunikacji pomiędzy początkującymi badaczami, którzy podążając różnymi drogami, podejmują podobne wyzwanie. Kwestia relacji między tekstem, tożsamością i twórcą sytuuje się tym samym w centrum refleksji nad problemami tradycyjnej i współczesnej humanistyki, która była przewodnim tematem seminarium.

Pełny tekst całej książki lub poszczególnych rozdziałów można pobrać ze strony Wydziału „Artes Liberales” UW LINK.

Informacje o książkach przygotowały:
Anna Białanowicz-Biernat, Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Alina Cywińska, Magdalena Fedorczyk-Falis, , Anna Gimlewicz, Lilianna Nalewajska – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń.

Obrazek tytułowy: Daniel Wehner: book. Flickr, CC BY 2.0 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.