BuwLOG

Bibliotekarskie Zaduszki 2020

Wspominamy pracowniczki i pracowników BUW, zmarłych w 2020 r.

sz.u.: Zaduszki. Flickr CC BY-SA 2.0

10 kwietnia zmarł dr Adam Mrygoń, muzykolog, dyrygent, bibliotekarz, od 1956 roku pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, w latach 1971-2000 kierownik jej Oddziału (później Gabinetu) Zbiorów Muzycznych. Urodził się 23 XI 1935 w Pyzdrach; w latach 1952-1954 studiował muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim, a w latach 1954-1959 w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1959-1963 studiował dyrygenturę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. W roku 1983 obronił pracę doktorską Stanisław Wiechowicz – monografia. W latach 1962-1971 był asystentem chóru w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, w latach 1968-1969 przebywał w Wiedniu jako stypendysta Bundesministerium für Unterricht in Österreich, w latach 1986-1990 był dyrygentem chóru i konsultantem muzycznym Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Warszawie. Prowadził wykłady w Instytucie Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1963-1972) oraz w Katedrze Muzykologii Kościelnej Akademii Teologii Katolickiej (1971-1984). Był członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, działał też w jej zarządzie w latach 1970-1976; odnowił członkostwo SBP w 1991 roku. Od 1966 był członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich. Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych został uhonorowany dwukrotnie Nagrodą indywidualną Rektora Uniwersytetu Warszawskiego I stopnia (1982, 1983). Za dokonania w zakresie wykonawstwa chóralnej muzyki religijnej zostało mu przyznane odznaczenie „Ecclesiae populoque servitium praestanti” (1997). Dr Adam Mrygoń był wzorem zawodowej rzetelności, człowiekiem wielkiej prawości i dobroci, pozostanie na zawsze we wdzięcznej pamięci pracowników i czytelników BUW, którzy mogli go poznać w czasie aż czterdziestu czterech lat pracy w naszej Bibliotece.

18 maja zmarła Małgorzata Janiszewska. W Bibliotece pracowała w latach 1962-2002, w latach 1980-1995 kierowniczkę Oddziału Katalogów. Wpis na temat p. Janiszewskiej ukazał się na BuwLOGu 25 czerwca.

6 czerwca 2020 r. zmarł Benicjusz Ciepłowski. W Bibliotece pracował w latach 1954-1993, od 1986 do 1993 roku był kierownikiem Sekcji Czasopism Bieżących w Oddziale Opracowania Wydawnictw Ciągłych. Wpis na temat p. Ciepłowskiego ukazał się na BuwLOGu 11 sierpnia.

17 czerwca zmarła Jadwiga Krajewska, dr nauk historycznych, starszy kustosz dyplomowany, wicedyrektor (1980-1987) i dyrektor (1987-1992) BUW. Wpis na temat dr Krajewskiej ukazał się na BuwLOGu 23 lipca. 

W dniu 12 października 2020 r. zmarła Romana Bargielska. W BUW pracowała w latach 1959-1982, ostatnio w Oddziale Opracowania Rzeczowego Zbiorów.
Pogrzeb odbył się 15 października 2020 r.

26 października zmarła Maria Maciejewska. Pracowała w BUW w latach 1967-1990, ostatnio w Oddziale Opracowania Rzeczowego Zbiorów.

Małgorzata Janiszewska
(fot. ze zbiorów BUW)
Benicjusz Ciepłowski
(fot. ze zbiorów BUW)
Jadwiga Krajewska
(fot. ze zbiorów BUW)
Adam Mrygoń
(fot. Janusz Jędrosz)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.