BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – lipiec 2017

P    Język, Literatura     

Tożsamość tekstu, tożsamość literatury, pod redakcją Pawła Bema, Łukasza Cybulskiego, Marii Prussak. Warszawa : Instytut Badań Literackich, 2016 (Filologia XXI, ISSN 2353-4095 ; 6)

BUW Wolny Dostęp P302.5 .T69 2016

 

Wśród trzynastu prac zebranych w książce znajdziemy artykuły o filologii, edytorstwie elektronicznym, interpunkcji (w tekstach staropolskich i u autorów późniejszych: Norwida, Wyspiańskiego, Kantora). Jest tam zarys historii interpunkcji od starożytności po średniowiecze, analiza znalezionego w spuściźnie Zbigniewa Herberta poematu „Jesień warszawska 1954” (z koncepcją edycji elektronicznej), a także rozważania o różnych wariantach wiersza Czesława Miłosza „Dom młodzieńców”.  Bardzo ciekawy wydaje się szkic Borysa Uspienskiego na temat prac nad zapisem polskich tekstów alfabetem rosyjskim, podejmowanych  z inspiracji  cara Mikołaja I już w latach 40. XIX wieku i kontynuowanych po jego śmierci. Uczeni językoznawcy pisali o trudnościach z zapisem  cyrylicą m.in. polskich samogłosek ą i ę. Władza jednak tych wątpliwości nie podzielała. Alfabetem rosyjskim dla wzmocnienia wśród ludu ducha słowiańskości drukowano po powstaniu styczniowym podręczniki przeznaczone dla polskich szkół wiejskich.

 


 

B L   Filozofia, Psychologia, Religia, Oświata

Przemysław Ziółkowski, Poradnik dla organizatora, kierownika i wychowawcy placówki wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kierownika wycieczki szkolnej. Bydgoszcz : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki,  2015

BUW Wolny Dostęp LB1047.Z56 2015

 

Ciekawa pozycja, wpisująca się w trwający wakacyjny czas, idealna dla wszystkich tych, którzy opiekują się dziećmi na koloniach czy obozach. Znajdziemy tu pomysły na gry i zabawy, informacje o pierwszej pomocy w nagłych wypadkach czy przykładowy plan pracy opiekuńczo-wychowawczej. Wychowawcom i kierownikom z pewnością przydadzą się także wykaz aktów prawnych oraz przykładowe dokumenty organizacyjne wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 


            

 AM  C  D-F  GN700-875    Nauki Historyczne

Agnieszka Lewandowska-Kąkol, Dziewczyny od Andersa. Warszawa : Zona Zero,  2016

BUW Wolny Dostęp D810.W7 L48 2016

Mówiono o nich „PESTKI” (od Pomocniczej Służby Kobiet). Poświęcały rodzinę, dzieci i bliskich, aby zostać żołnierkami. Ich niezwykłe losy świadczą o niezwykłej sile kobiet, którym mimo wielu trudności udało się ocalić życie i godność.

Autorka książki zebrała 19 historii kobiet, tytułowych dziewczyn od Andersa, które wraz z Armią przeszły cały jej szlak. Droga ta pełna była cierpienia i okrucieństwa, jednak nie brakowało w niej radosnych chwil normalnego życia. Dziewczyny przeżywają miłości i uniesienia, dbają o chorych i rannych, ratują towarzyszy, tęsknią za ojczyzną.

Również po wojnie los nie szczędził PESTEK. Bohaterki trafiły do różnych zakątków globu: do Australii, Szkocji, Kanady i na Podkarpacie.


 


G-GF  Q  R-V   Geografia, Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

Barbara Szczegielniak, Jan Szczegielniak, Leki i suplementy współczesnej fizjoterapii. Katowice : Elamed Media Group, 2016

BUW Wolny Dostęp RM301 .S93 2016

 

Prezentowana książka jest pierwszą na rynku tego typu pozycją, dedykowaną fizjoterapeutom, lekarzom rehabilitacji oraz studentom. Książka wychodzi naprzeciw potrzebom dzisiejszej fizjoterapii, w której to zabiegi z wykorzystaniem środków farmakologicznych są ważnym elementem terapii.

Podręcznik przedstawia nie tylko środki farmakologiczne, ale także suplementy i środki pielęgnacyjne. Opisuje zarówno środki stosowane standardowo, jak i najnowsze preparaty zarejestrowane na polskim rynku farmaceutycznym. Czytelnik znajdzie tu opis wybranych leków, ich dokładny skład oraz dawkowanie podczas procesu leczenia pacjenta, a przede wszystkim wpływ wybranych środków na stosowane zabiegi fizykalne.             

 K  J    Prawo, Nauki polityczne

Mateusz Pękala, Pole decyzyjne ustawodawcy. Kraków : Akademia Ignatianum; Wydawnictwo WAM,  2016.

BUW Wolny Dostęp K3316.P45 2016

 

Nadwyrężenie zaufania do instytucji prawnych, spadek autorytetu prawa, to współczesne bolączki prawodawstwa. Książka omawia zagadnienia tworzenia prawa, problemy z tego wynikające, a także analizuje proces decyzyjny ustawodawcy. Na uwagę zasługuje rozdział poświęcony decyzyjnej koncepcji prawa według Stanisława Ehrlicha, wybitnego uczonego, prawnika, profesora nauk prawnych.
 


H GN1-673 GR-GV  Nauki społeczne, Antropologia

Michał Matys, Grube ryby. Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2017

BUW Wolny Dostęp HC340.3.M4 2017

 

Jan Kulczyk, Zygmunt Solorz-Żak, Michał Sołowow, Leszek Czarnecki, Ryszard Krauze, Adam Góral, Aleksander Gudzowaty, Janusz Szlanta, Roman Kluska, Gromosław Czempiński ‒ o dziesięciu rekinach polskiego biznesu w książce Michała Matysa. Książka pełna faktów i anegdot przedstawia portret Polski czasów PRL, transformacji i tej całkiem współczesnej.           

M  N   Muzyka, Architektura, Sztuki piękne  

Katedra wrocławska na przestrzeni tysiąclecia : studia z historii architektury i sztuki, redakcja naukowa Romuald Kaczmarek, Dariusz Galewski. Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego; Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Wrocławski, 2016

BUW Wolny Dostęp NA5955.P62 W7664 2016

 

W książce zamieszczono artykuły pochodzące z sesji naukowej organizowanej przez Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 27-28 listopada 2014 roku. Katedra p.w. św. Jana Chrzciciela na wrocławskim Ostrowie Tumskim jest jedną z najstarszych i najważniejszą świątynią w historycznych granicach Śląska.  Pierwsza budowla wzniesiona najprawdopodobniej ok. 1000 r. i wyniesiona do rangi katedry w związku z ustanowieniem tutaj biskupstwa podległego metropolii gnieźnieńskiej, była w późniejszym okresie poddawana licznym zmianom i przebudowom. Tematy artykułów obejmują architekturę katedry i jej poszczególnych elementów wyposażenia wnętrza, także w aspekcie fundacji artystycznych i liturgicznych w pełnym spektrum, tj. od instrumentów prawnych, przez malarstwo monumentalne i nastawy ołtarzowe po złotnictwo, zagadnienia ikonografii a także muzykę w katedrze.

  


A  Z    Dzieła treści ogólnej (encyklopedie, informatory), Bibliotekoznawstwo

Kulturowa tożsamość książki, pod redakcją Anny Cisło i Agnieszki Łuszpak. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,  2014

BUW Wolny Dostęp Z4.K86 2014

 

Książki mają swoją tożsamość. Jest ona wynikiem intencjonalnych działań uczestników określonej kultury, odpowiedzialnych za przesłanie ideowe książek, które z kolei same tę kulturę współtworzą, wpływając na swoich odbiorców.

Prace składające się na publikacje prezentują różnorodne podejścia do problemu kulturowej tożsamości książki — począwszy od refleksji teoretycznych, oscylujących wokół kwestii terminologicznych, miejsca książki w systemie informacji, atrybutów książki oraz sposobów jej identyfikacji, a kończąc na studiach przypadku, czyli rozważaniach dotyczących tożsamości konkretnych egzemplarzy. Postawiono również pytania o cechy tożsamości książek określonych grup narodowych bądź etnicznych, adresowanych do swoistych grup odbiorców, pisanych przez twórców z dysfunkcją wzroku, tworzonych w określonych regionach czy wydawanych przez zakony.

Informacje o książkach przygotowały: Anna Białanowicz-Biernat, Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Alina Cywińska, Magdalena Fedorczyk-Falis, Magdalena Kokosińska, Anna Gimlewicz – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń.

Obrazek tytułowy: Daniel Wehner: book, flickr – CC BY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.